cookie policy

1. При разглеждане на уебсайта на онлайн магазина се използват „бисквитки“, тоест малка текстова информация, която се съхранява на терминалното устройство на клиента във връзка с използването на онлайн магазина. Използването им е насочено към правилното функциониране на уебсайтовете за електронна търговия.
2. Бисквитките, използвани от Администратора, са защитени за оборудването на клиента. По-специално, не е възможно вируси или друг нежелан софтуер или злонамерен софтуер да влязат в устройствата на вашите клиенти по този начин. Тези файлове ви позволяват да идентифицирате софтуера, използван от клиента, и да персонализирате онлайн магазина за всеки клиент. Бисквитките обикновено съдържат името на домейна, от който произхождат, времето за съхранение на устройството и присвоената им стойност.
3. Администраторът използва два вида „бисквитки“:
A. Бисквитки за сесия: съхраняват се на устройството на клиента за електронна търговия и остават там до края на сесията на браузъра. След това съхранената информация се изтрива за постоянно от паметта на клиентското устройство на онлайн магазина. Механизмът на сесийните бисквитки не позволява изтегляне на каквито и да било лични данни или поверителна информация от устройството на клиента на електронния магазин,
б. Постоянни бисквитки: съхраняват се в средството за електронна търговия на клиента и остават там, докато не бъдат изтрити. Прекратяването на дадена сесия на браузъра или изключването на устройството не ги премахва от устройството на онлайн магазина на клиента. Механизмът за постоянни бисквитки не позволява изтеглянето на каквито и да било лични данни или поверителна информация от устройството на клиента в електронния магазин.
4. Администраторът използва „бисквитки“ за следните цели:
А. Конфигурация на онлайн магазина;
б. подаване на Сертификат за съответствие чрез уебсайта solidregulamin.pl, чийто администратор е GP Kancelaria Poniatowska-Maj Strzelec-Gwóźdź sp. базирана в Краков, Политиката за поверителност е достъпна на следния линк: – http://solidnyregulamin.pl / Политика за поверителност /;
В. популяризиране на онлайн магазин чрез сайта за социална мрежа Facebook.com, управляван от Facebook Inc. базирана в САЩ или Facebook Ирландия Базирана в Ирландия, политиката за поверителност на Facebook е достъпна на следния линк: https://www.facebook.com/help/cakes/.
5. Препоръчваме ви да прочетете политиките за поверителност на горепосочените компании, за да научите как да използвате „бисквитки“.
6. „Бисквитки“ могат да се използват от рекламни мрежи, по-специално мрежата на Google, за показване на реклами, съобразени с начина, по който клиентът използва онлайн магазина. За целта може да се съхранява информация за навигационния път на клиента или времето, прекарано в страницата.
7. По отношение на предпочитанията на клиентите, събирани от дисплейната мрежа на Google, Клиентът може да използва https://www.google.com/ads/preferences/ инструмента, за да преглежда и редактира информация, извлечена от „бисквитки“.
8. Клиентът може самостоятелно и по всяко време да промени настройките на „бисквитките“, да посочи условията за тяхното съхранение и достъпа на „бисквитки“ до оборудването на клиента. Промените в настройките, изброени в предишното изречение, могат да бъдат направени от клиента чрез настройките на уеб браузъра или конфигурацията на услугата. Тези настройки могат да се променят по-специално, за да блокират автоматичното манипулиране на „бисквитки“ в настройките на уеб браузъра или да информират за тях всеки път, когато бъдат поставени на устройството на клиента. Подробна информация за възможностите и методите за обработка на “бисквитки” е налична в настройките на софтуера (уеб браузър).
9. Клиентът може да изтрие „бисквитки“ по всяко време, като използва функциите, налични в уеб браузъра, който използва:
A. Internet Explorer
б. хром,
C. Safari,
г. Firefox
Е. Опера,
F. Android,
G. Safari (iOS),
з. Windows Phone,
и. къпина.
10. Ограниченията за използването на „бисквитки“ могат да засегнат някои от функциите, налични на уебсайта за електронна търговия.