Право на връщане

Право на отказ

Имате право да се откажете от този договор без да посочвате причина в рамките на 14 дни. Периодът за отказ изтича четиринадесет дни след датата, на която вие или трета страна, различна от превозвача и посочената от вас, физически сте поели последния артикул.

За да упражните правото си на отказ от договора, трябва да ни информирате за решението си да се откажете от този договор чрез ясно изявление (например с писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща) по пощата до Alasta Sp. Z oo, Niałek Wielki 106, Wolsztyn 64-200, Полша. по телефон +48 538 012 767 или по електронна поща на kontakt@alasta.bg

Адрес за връщане на стоки:
Alasta Sp. z o. o.
Niałek Wielki 106
Wolsztyn 64-200
+48 538 012 767

Можете да използвате образеца за избор, но не е задължителен. За да се съобразите със срока на защита, всичко, което трябва да направите, е да изпратите своя доклад за упражняването на правото на отказ преди изтичането на периода на защита. ТТрябва да върнете стоките Alasta Sp. z o. o. Niałek Wielki 106, Wolsztyn 64-200, без ненужно забавяне и във всеки случай не по-късно от четиринадесет дни след като сте уведомили решението си да се откажете от този договор. Този срок се счита за спазен, ако върнете стоката преди изтичането на четиринадесетдневния срок. Вие ще трябва да поемете преките разходи за връщане на стоката.

Изтегляне на ефекти

В случай на отказ от този договор, ние ще възстановим всички плащания, получени от вас, включително разходите за доставка (с изключение на всички допълнителни разходи, които могат да възникнат в резултат на избора на метод на доставка, различен от предлагания по-евтин стандартен метод за доставка от нас) незабавно и при всички случаи не по-късно от четиринадесет дни от деня, в който сме информирани за вашето решение да се оттеглите от този договор. Трябва да върнете стоките без неоправдано забавяне и във всеки случай не по-късно от четиринадесет дни от датата, на която сме информирани за решението ви да се оттеглите от този договор. Ще се върнем, използвайки същото средство за плащане, което сте използвали за първоначалната транзакция, освен ако изрично не се съгласите с друго средство. Можем да отложим плащането, докато не получим стоките или не предоставим доказателство за пратката, което от двете настъпи първо.

Примерен формуляр за отказ

(Ако искате да анулирате договора, моля, попълнете този формуляр и го изпратете обратно.)

– До Alasta Sp. z o. o. Niałek Wielki 106, Wolsztyn 64-200, biuro@alasta.pl

– Аз/ние (*) с настоящото отменям сключения от мен/нас договор (*) за закупуване на следните стоки (*)/предоставяне на следната услуга (*)

– Поръчан на (*)/получен на (*)

– Име на потребителя(ите)

– Адрес на потребителя(ите)

– Подпис на потребителя(ите) (само за нотификация на хартиен носител)

– Дата

(*) Зачеркнете ненужното.

Изключение на правото на отказ

Упражняването на правото на отказ е изключено за следните договори:

  • договори за доставка на стоки, които са произведени по спецификации на потребителя или са ясно адаптирани;
  • договори за доставка на стоки, които могат да се износят бързо или да изтекат бързо;
  • договори за доставка на стоки, които потребителят е разопаковал след доставката и които не могат да бъдат върнати от съображения за хигиена или опазване на здравето;
  • договори за доставка на стоки, които след доставката и по своето естество са неразделно смесени с други обекти;
  • договори за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които са извън контрола на професионалиста и които е вероятно да възникнат през периода на защита;
  • договори за предоставяне на услуги, които са били изцяло изпълнени преди изтичане на срока за отказ, чието изпълнение е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и изричен отказ от правото на отказ;